Styrkan att vara två

Kursen fokuserar på parrelationen och riktar sig till föräldrar som  har barn med funktionsnedsättning.
Här får ni verktyg för att kunna samarbeta och kommunicera mer och bli ett team kring barnet och er situation. Kursen hålls i samarbete med Stockholms läns landsting, Habilitering och Hälsa

Artikel om kursen i tidningen Föräldrakraft