Coaching

Coaching är en samtalsmetod som är framåtriktad, målfokuserad och som ger snabb effekt. En effekt som dessutom bidrar till förändrat beteende som håller i längden. Till skillnad från rådgivning så innebär coaching att man ställer kraftfulla frågor som öppnar upp nya tankebanor och lösningar, den coachades egna lösningar, inte coachens. Sannolikheten för ett förändrat beteende ökar, vi människor vill tänka och göra själva.

Ett coachpaket kan vara 3 månader, 6 månader eller 12 månader med fysiska möten och/eller via telefon eller digitalt (zoom) 1-4 ggr/månad under 45 minuter-1,5 timmar/tillfälle.

Del 1 – Uppstartsamtal där coachen och den coachade sätter upp förutsättningar och ramar för coachprocessen. Vill man sätta upp konkreta mål eller ta samtalen eftersom?
Ett mål kan tex vara att som ledare vara tydligare i sin kommunikation. Man sätter en siffra mellan 1-10 på hur nuläget är för att sedan sätta en siffra för målet, även tiden då målet ska ha uppnåtts. Man tydliggör även hur det är att vara i mål. Målen kan vara 1-3 stycken.
Del 2 – Löpande coachingsamtal där man först pratar om vad som har hänt sedan sist, följer upp hemuppgift/tanke/träning för att sedan sätta ett fokus för just detta samtal. Samtalen avslutas med reflektion – vad tar du med dig?
Del 3 – Avslutning och uppföljning/avstämning av processen och ev. måluppfyllelse.

Kontakt