Mindfulness

Mindfulness är en forskningsbaserad metod. Ett flertal forskningsrapporter visar att mindfulnessträning ger minskad stress, ökad självinsikt, ökad koncentrationsförmåga,
bättre kvalitet på sömnen, ökat fokus och ökad uppmärksamhet.

Båt i solnedgång
Roddbåt i solnedgång

Med mindfulnessträning kan du komma bort från oro och lönlöst grubblande om det som har hänt och om det som kanske kommer att hända. Du lär dig att vara alert och att fokusera på vad som händer i nuet och vad som är viktigt. Du ökar din förmåga att uppleva, förstå, njuta av livet och göra bra medvetna val. Träningen består av sittande meditation, vardagsövningar, kroppsscanning och enklare yoga.

Tips på övningar!


Mindfulness baskurs
Inspirationsföreläsning i Mindfulness

Kontakt