Ledarskap

Vi är alla ledare, vi leder minst en person hela livet och det är oss själva. Det är en viktig livsuppgift att lära sig och jag är helt övertygad om att ju bättre vi blir på att leda oss själva desto bättre blir vi i samvaron med andra människor. Vi är även ledare för våra barn, i vårt föräldraskap, vi kanske är ledare i föreningslivet, formell ledare på jobbet eller i något projekt.

De bästa ledarutbildningarna jag har hittat hittills är UL – Utvecklande Ledarskap, försvarets ledarutbildning för direkt ledarskap och IL – Indirekt Ledarskap.  försvarets utbildning för indirekt ledarskap. Därför har jag certifierat mig för att få utbilda ledare i de koncepten.
Så intressant och klargörande för skillnaden på att leda direkt och indirekt!

Båda dessa utbildningar kombinerat skapar en professionell plattform för företag som verkligen inser att ledarskapet är ett viktigt styrinstrument för att utveckla lönsamheten.

I mitt företagande jobbar jag med ledarskap som den röda tråden i allt jag gör. Det är även mitt stora intresse, jag läser hela tiden ledarskapsböcker, böcker som handlar om hjärnan, ny forskning, böcker inom personlig utveckling. Jag går själv kurser hela tiden för att förkovra mig så att jag kan erbjuda det bästa till dig som kund. Att leva som jag lär är svårt men nödvändigt för mig.

Kontakt