Hem

Varmt välkommen! 0705-989970.

Nyheter
Vår fantastiska lokal har vi fått lämna i och med pandemin då all verksamhet med grupper i princip dog. Sorgligt är det att bli av med sin drömlokal.

Så nu är den normala arbetsplatsen hemma, det är tur att jag har fler rum att växla mellan. Verksamheten ställer om och blir mer och mer digital.

Det finns en hög grad av stress i vårt samhälle och på våra arbetsplatser idag i och med pandemin, den omställning vi nu gör då många arbetar hemifrån, bristen på social kontakt och osäkerheten som råder. Behöver du stöd i dina tankar, känslor och handlingar i och inför dessa utmaningar så kan coaching hjälpa till att hitta förhållningssätt.

Läs gärna min adventskalender/blogg där det finns inspiration kring empati och stress
Brittas Blogg

Coaching/samtalsstöd
Vid stress, omställning och förändringar. Individuellt eller i grupp.

Stress/arbetsmiljögenomgång
Hur ser nuläget ut? Vilka risker finns? Vad kan förbättras?

Verktyg för stresshantering
Anpassat, tex har vi ett samarbete med Papilly som erbjuder ett forskningsbaserad digitalt stresshanteringsprogram

Debuterat som författare i boken ”Kommunikation – mer än bara ord”

Deltagit i programserie ”Superungar” som ”expert” i Föräldrastöd.

Här har du några andra aktiviteter som jag kan hjälpa till med;

Ledningsgruppsutveckling – IL Indirekt Ledarskap
Ledarutveckling – UL Utvecklande Ledarskap
Ledarcoaching
VD-coaching/mentorskap
Grupp/Teamutveckling
Inspirationsföreläsningar tex Stresshantering

Kontakt

”Vi behöver alla lära oss att hantera stress, det är inget vi kan”