UL – Utvecklande Ledarskap

Utvecklande Ledarskap är en evidensbaserad utbildning som Försvarshögskolan har utvecklat.
Den utgår ifrån en 360 graders ledarbedömning som man som ledare gör innan kursstart. Ledarbedömningen är utformad i enlighet med modellen Utvecklande Ledarskap.
Utbildningen är 2 + 1 dag och genomförs i grupper om minst 6 och max 14 personer tillsammans med 2 Certifierade handledare. Den innehåller både teoripass och övningar i små grupper samt även möjlighet att träna sig i utvecklande ledarskap.

Skulle det vara intressant för cheferna/ledarna i din organisation att få ett gemensamt förhållningssätt till ledarskapet hos er? Ett ledarskap som bevisat ger effekt både på organisationen och på människorna.

Kontakt