UL – Utvecklande Ledarskap

Utvecklande Ledarskap är en evidensbaserad utbildning som Försvarshögskolan har utvecklat. Utvecklande ledarskap är det ledarskap som har bevisad effekt både på organisationens resultat och på människornas utveckling.
Den utgår ifrån en 360 graders ledarbedömning som ledaren, ledarens chef och ledarens medarbetare gör innan kursstart. Ledarbedömningen är utformad i enlighet med modellen Utvecklande Ledarskap.
Utbildningen är 2 + 1 dag och genomförs i grupper om minst 6 och max 14 personer tillsammans med 2 Certifierade handledare. Den innehåller både teoripass och övningar i små grupper samt även möjlighet att träna sig i utvecklande ledarskap.

Vill du öka organisationens möjligheter att skapa resultat och utveckling via ett enhetligt, hållbart och modernt ledarskap? Bygga en arbetsmiljö som är stimulerar autencitet, delaktighet, kreativitet och omtanke?  Då är Utvecklande Ledarskap en bra utvecklingsinsats för att lyckas.

Kontakt