Hem

Varmt välkommen! 0705-989970.
Längtar du också efter att få träffa människor IRL?
Har du en plan inför hösten?
Behöver du stöd i att göra en plan eller står du inför andra utmaningar där du behöver få nya tankar eller få tänka högt? Coaching är en supermetod för detta. Du får en skräddarsydd lösning utifrån just dig och dina behov.

Vill du starta upp hösten med en gruppaktivitet? DiSC-profiler med workshop kring olikheter och likheter kan ge en bra grund för samarbete och kommunikation. Går även att koppla till stress.

Stress

Det finns en hög grad av stress i vårt samhälle och på våra arbetsplatser idag inför framtiden. Vill du ta tag i detta och jobba förebyggande kan Papillys forskningsbaserade digitala stresshanteringsprogram vara precis rätt. Koppla ihop det med handledning/coaching så säkerställer du genomförandet och ökar effekten.
Kanske vill du ta ett helhetsgrepp kring stress och skapa en hållbar arbetsmiljö då hjälper jag gärna till med att ta fram ett förbättringsprogram för helheten.

Läs gärna min blogg där det finns inspiration kring empati och stress
Brittas Blogg

Delförfattare till boken ”Hitta din motivation”. Föreläser gärna kring detta ämne.

Debuterat som författare i boken ”Kommunikation – mer än bara ord” Föreläser gärna kring detta ämne.

Deltagit i programserie ”Superungar” som ”expert” i Föräldrastöd.

Här har du några andra aktiviteter som jag kan hjälpa till med;

Ledningsgruppsutveckling – IL Indirekt Ledarskap
Ledarutveckling – UL Utvecklande Ledarskap
Ledarcoaching
VD-coaching/mentorskap
Grupp/Teamutveckling
Inspirationsföreläsningar tex Stresshantering

Kontakt

”Vi behöver alla lära oss att hantera stress, det är inget vi kan automatiskt”