Hem

Varmt välkommen! 0705-989970.
Välkommen 2020!

Nyheter
2020-02-02 flyttar vi in i nya fantastiska lokaler (Stockholm/Södermalm) med på ena sidan utsikt över Riddarfjärden och andra en trädgård. Ett ställe jag inte trodde fanns i verkligheten utan bara i fantasin.
Här skapar vi  och erbjuder plats för möten både egna och möjlighet att hyra konferensrum/mötesrum för andra.
Lokalerna är helt tysta och lämpar sig bra när man vill fokusera, kreera, diskutera, samarbeta som grupp, liten som stor.

Läs gärna min blogg där det finns inspiration kring stress
Brittas Blogg

Coaching/samtalsstöd
Vid stress, omställning och förändringar. Individuellt eller i grupp.

Stress/arbetsmiljögenomgång
Hur ser nuläget ut? Vilka risker finns? Vad kan förbättras?

Verktyg för stresshantering
Anpassat, tex har vi ett samarbete med Papilly som erbjuder ett forskningsbaserad digitalt stresshanteringsprogram

Debuterat som författare i boken ”Kommunikation – mer än bara ord”

Deltagit i programserie ”Superungar” som ”expert” i Föräldrastöd.

Här har du några andra aktiviteter som jag kan hjälpa till med;

Ledningsgruppsutveckling – IL Indirekt Ledarskap
Ledarutveckling – UL Utvecklande Ledarskap
Ledarcoaching
VD-coaching/mentorskap
Grupp/Teamutveckling
Inspirationsföreläsningar tex Stresshantering

Kontakt

”Vi behöver alla lära oss att hantera stress, det är inget vi kan”