Hem

Varmt välkommen! 0705-989970.
Årets fokus är Stress! Vi behöver aktivt utveckla/förändra våra plattformar; organisation, arbetsgrupp och individ och skapa förutsättningar för hållbar utveckling och hälsa. Det är en arbetsmiljöfråga.

Nyheter 2019
Jag startar upp ett nytt koncept ”After Stress” med fokus på att träna in nya beteenden för att inte hamna i utmattning igen när man har varit sjukskriven.

Läs gärna min blogg där det finns inspiration kring stress
Brittas Blogg

Ta gärna hjälp av mig som coach/ledarstöd, vi behöver ibland hjälp att lyfta blicken.
Jag finns på Sveavägen 124, 3 tr i Stockholm och på telefon/skype.

Nyheter 2018
Samarbete med Papilly som erbjuder ett forskningsbaserad digitalt stresshanteringsprogram

Debuterat som författare i boken ”Kommunikation – mer än bara ord”

Deltagit i programserie ”Superungar” som ”expert” i Föräldrastöd.

Här har du några andra aktiviteter som jag kan hjälpa till med;

Ledningsgruppsutveckling – IL Indirekt Ledarskap
Ledarutveckling – UL Utvecklande Ledarskap
Ledarcoaching
VD-coaching/mentorskap
Grupp/Teamutveckling
Inspirationsföreläsningar tex Stresshantering

Kontakt

”Vi behöver alla lära oss att hantera stress, det är inget vi kan”