Mindfulness

Mindfulness är ett fantastiskt bra verktyg för att lära sig hantera stress.
Du kan delta i någon av mina Mindfulness baskurser i grupp eller stresshantering via samtalsstöd enskilt där jag väver in mindfulness som en röd tråd.