Tid att tänka klart

Vi tänker 50-60.000 tankar per dag säger forskarna, Hur många gånger vi blir störda när vi tänker vet jag inte men förmodligen väldigt många gånger. Störningarna kan vara att vi blir avbrutna, personer som inte lyssnar, mobiltelefoner som låter och flashar till, en stressad miljö, kyla, värme, något som rör sig i vårt synfält, ljus, ljud, hunger, törst, stress, oro, tidsbrist mm.

Jag började idag en kurs i en metod som heter ”Time To Think” om hur man skapar en miljö för att få tänka fritt och klart. Så oerhört intressant vad som händer när vi får tänka fritt utan störningar. En som tänker och en som lyssnar aktivt utan att ställa frågor eller säga någonting, bara fokusera på att lyssna och uppmuntra. Eller en hel grupp där en och en får tänka fritt och högt tills den är klar och ger tänkandet till nästa person. Jag ser verkligen fram emot att få använda detta nya verktyg i mitt arbete. Längtar till morgondagen och dag 2 på kursen.

När tänkte du fritt och klart senast?

#27Blogg100
#Blogg100

Positiva glasögon

Jag tror på att försöka hitta det positiva i livet, att lägga fokus på det som fungerar, det som är bra, det som är vackert. Med det menar jag inte att man ska förtränga det som är jobbigt, negativt och tungt. Jag menar att alla känslor får ta plats och finnas men att styra mot det positiva, försöka se det positiva i det negativa. Att ta på sig de positiva glasögonen. I de tuffaste situationerna finns de största lärdomarna, det är när vi har gått igenom dessa som vi växer som mest. Lärdomen är då det positiva med händelsen.
Jag brukar tänka så när jag hamnar i en tuff situation ”vad är det jag ska lära mig nu” och då känns det lite bättre, lite mer meningsfullt att ta tag i situationen.

Språket kan vi också använda på ett mer positivt sätt, alla negationer bort, säg tex ”kom ihåg” istället för ”glöm inte”. Fokus på det vi vill istället för det vi inte vill.

Det vi fokuserar på blir större! Fundera på vad det är du vill ”göda”.

Eld – värme och lugn

Jag kommer ihåg när jag var typ 5 år och var med i kyrkans miniorer. Vi fick pyssla och avslutade varje träff med att sitta i ring runt ett tänt ljus. Ledaren läste en bibeltext och jag tittade in i ljuslågan och kände mig totalt lugn och varm inombords. Det var som en stunds meditation och jag längtade alltid till den.

Nu några år senare har ljuslågan samma effekt på mig och även att sitta vid en brasa/kamin och bara titta på lågorna med avslappnad blick. Det är någonting meditativt med det, värmen, sprakandet, ljuset, rörelsen, doften och lugnet. Alla sinnen blir berörda och hjälper mig att vara fullständigt närvarande i stunden.

Vad betyder eld, ljuslåga, brasa för dig?

#25Blogg100
#Blogg100

Tre typer av empati

Vi kan aldrig riktigt förstå en annan människa om vi inte har vandrat i hens skor.
Men vi kan försöka och för det krävs empati – att försöka sätta sig in i den andres situation och känslor.

Tania Singer, professor vid Planckinstitutet har forskat på empati och kommit fram till att det finns tre olika typer av empati.
1. Spegelneuroner – härmar tex när någon ler. Detta händer automatiskt och direkt.
2. Empati, ”lider du så lider jag”. Vi tar över känslan som den som mår dåligt har och resultatet blir att båda två lider. Risk att den som mår dåligt mår ännu sämre för att den känner skuld för att den har fått den andra att också må dåligt.
3. Medkänsla. Att gå bredvid, att känna för någon utan att dela dennes känsla. Medkännande personer hamnar inte i ett liknande tillstånd som den som lider utan i hjärnan aktiveras områden som är kopplade till positiva känslor. Man har känslor för den andre som värme och omtanke.

Så intressant och utmanande att försöka gå från det vi i vardagstal kallar empati till medkänsla. Det blir ett bättre stöd för den som lider och det sliter inte på hjärnan på samma sätt som ”lider du så lider jag”.

#24Blogg100
#Blogg100

5 tips på hur du blir en bättre lyssnare

Det finns många tillfällen i arbetslivet och livet där vi verkligen kan tjäna på att utveckla vårt lyssnande. Här får du några tips. Sen är det bara att träna, träna, träna. Som bekant tar det många timmars träning innan man blir riktigt vass.

1. Skapa yttre förutsättningar för att lyssna – stäng av ljud på telefon, dator mm så att du minskar störningarna i rummet (yttre störningar).
2. Skapa inre förutsättningar för att lyssna – inom dig, rensa bort tankar som riskerar att störa, skriv ner det du behöver komma ihåg, fokusera på din andning 3 minuter för att öka din närvaro (innan samtalet).
3. Lyssna utifrån den andra personen, kliv in i dennes skor och försök att aktivt lyssna vad personen säger och menar (inte via dig själv där du dömer/värderar och har lösningar).
4. Låt personen själv komma på sina lösningar, om den nu vill ha några lösningar, oftast handlar det bara om att lyssna aktivt,
5. Ställ öppna följdfrågor typ; berätta mer, hur menar du nu, vad hände sen, vad tänkte/kände du då? hur skulle du vilja ha det? (undvik varför som kan upplevas att man blir ifrågasatt).

Lycka till! <3

#23Blogg100
#Blogg100

Villfarelsen om att det finns ett rätt/en sanning

Vi vill göra rätt och har fostrats i rätt och fel, i skolan på proven fanns det ett rätt svar osv. Detsamma gäller sanning, att det finns någon absolut sanning.

När det gäller de mjukare, mänskliga delarna i livet är det sättet att se begränsande och helt enkelt inte möjligt. En ledare som ska leda sina medarbetare, vad är rätt sätt? Tänka dig ett moraliskt dilemma som i filmen ”Schindlers list” när mamman skulle besluta vilket av hennes två barn som hon skulle skicka till gaskammaren. Vad är rätt beslut? Eller när dina barn behöver hjälp samtidigt men du kan bara hjälpa ett barn först, vilket beslut är då rätt? Eller när du som ledare behöver stötta en medarbetare som håller på att gå in i väggen samtidigt som leveransen är akut. Vad är rätt då? Att hitta ett sätt att jobba tillsammans, vad är rätt då? Att nå ett mål? Att lösa en uppgift?  Att kommunicera? Att hålla en bra workshop? Att rekrytera en ny medarbetare? Att leva ett liv?

Det finns flera rätt och flera sätt att göra saker. Man kan tom göra olika för olika situationer och personer. Det finns inget rätt sätt att bemöta alla, det finns bara olika sätt. Att göra prioriteringar och att ta beslut sker där och då, just då så valde du på det sätt som kändes rätt för dig . En vecka senare har det hänt nya saker, nya förutsättningar som gör att en ny, annan prioritering behöver göras. Allt är i rörelse, det händer saker hela tiden. Ett ständigt lärande.

Detsamma med sanning – vid en händelse är det 5 personer inblandade och du får höra 5 olika historier, vad är sanningen? Vem bedömer vad som är sanningen?
Min sanning är sann för mig men inte nödvändigtvis för min kollega. Vi har olika behov vid olika tillfällen. Vi har olika bilder.

Vi behöver komma bort från rätt/fel, sant/falskt, vinna/förlora, svart/vitt, 0/100.
I den komplexa världen som vi lever i nu fungerar det gamla synsättet inte. Vi behöver ett annat. Ett annat synsätt är det coachande förhållningssättet där vi möter personer och situationer utan att döma, med öppenhet, respekt och nyfikenhet. Vi behöver även bli bättre på att vara närvarande i nuet. Kombinerat med ett dynamiskt mindset finns det goda möjligheter att skapa förutsättningar för att lyckas i den tid vi lever.

#22Blogg100
#Blogg100

Leda och påverka sig själv och andra

Allt vad du gör eller inte gör påverkar hur andra uppfattar dig. Hur tydlig är din image? Vet du vad du sänder ut? Vi ser oss själva inifrån och ut men vår omgivning ser oss utifrån, vårt beteende, vad vi säger och hur vi säger det. Omgivningens syn på oss är deras sanning och det är inte säkert att den stämmer överens med vår.

De arenor där du är hur använder du dessa? Tar du plats eller ger du bort din plats? Eller tar du den plats som blir över?
Du har möjlighet att välja och styra hur du vill uppfattas. Det innebär inte att vara utstuderad eller att manipulera utan det innebär tex att du lever som du lär, dvs agerar enligt dina värderingar. Det innebär att vara autentiskt så att det är lätt att leva på det sättet, varje dag. Det innebär även att fundera över och ta ansvar för hur du påverkar människor och dig själv tex via din kommunikation. Kanske innebär det också att ta reda på vilken livsuppgift du har. Vad är det du ska bidra med här på jorden? Stora och svåra frågor men så angelägna.

Jag tror verkligen på vikten av att hitta sitt vad. Det krävs ett gediget arbete att komma på det men när det väl är gjort blir det så kraftfullt och energigivande.

Mitt vad, just nu, är att hjälpa människor att hjälpa sig själva i att hitta ett förhållningssätt till sitt liv och leva det, inte bara överleva. Att gå från reaktivitet och omedvetenhet till proaktivitet och medvetenhet. Att bli ledare över sitt liv.
Det blir då mitt bidrag till en bättre värld!

#21Blogg100
#Blogg100

När ljuset kommer – vårdagjämning!

Jag är en av dem som påverkas nu när ljuset kommer med full fart. Det är som om min kropp kalibreras och ställer om sig och det tar lite tid, och energi. Jag är såå trött och det känns som om jag har något gift i kroppen som åker runt. Lätt illamående och orolig sömn.
Jag tänker att det blir bättre om jag yogar och tränar och gör roliga saker så att jag fyller på med ny härlig energi oftare. Sover fler timmar och undviker stress. Jag skapar förutsättningar för mig att lyckas, även om min energi inte är 100%.

Vi fungerar olika bra vid olika tillfällen, vi påverkas av årstiderna, av stress, av sorg, av glädje m.m. Vi behöver ta med nuläget, ta ”tempen” på dagsformen och anpassa dagen efter det. Då hushåller vi med vår energi och agerar hållbart i längden.

Jag behöver vara extra snäll med mig själv under den här perioden så att jag orkar. Det kallas självmedkänsla! Jag övar på det varje dag nu! Nu när ljuset kommer!

#20Blogg100
#Blogg100

Älskade rutiner

Trodde aldrig att det skulle ske – att jag skriver positivt om rutiner. Jag har verkligen varit motståndare mot rutiner, sååå tråkigt och förutsägbart. När jag hade avslutat gymnasiet jobbade jag 6 månader på dagis (som det kallades på den tiden). Jag trodde att jag skulle bli förskollärare. Det var så bra att jag valde att testa jobbet först innan jag utbildade mig för det passade mig inte. Det var för mycket rutiner, jag blev uttråkad, rastlös och kände mig instängd. Jag tycker om omväxling och även att rent fysiskt vara på olika ställen i mitt arbete så det var bra att leta vidare. Nu har jag ju världens bästa jobb som passar mig.

Ja – rutiner skulle  jag ju skriva om. Ni ser hur jag försöker smita, haha 😉
Nu har jag insett att bra rutiner underlättar för hjärnan som då befrias från problemlösande och beslutstagande. Beslutet är redan taget hur rutinen ser och och även när den ska användas i tiden. Hjärnan får vila en stund och min kropp tar över och bara gör. Dessutom kan jag då träna mindfulness och vara extremt närvarande i det jag gör, hjärnan får vila. Det innebär att jag hushåller med min energi och kan sedan använda den till andra saker tex att vara kreativ eller ta in information.

Ett bra aktivitet att få till en rutin för är träning. Planerar jag in i min almanacka veckans träningspass så har jag tagit ett beslut (min plan) och sedan är det bara att genomföra träningen. Det som kan hända om jag inte planerar in rutinen är att jag ändrar mig hela tiden, flyttar fram träningen, avbokar, hittar på saker som är viktigare, roligare etc. Det tar även kraft från hjärnan att ta små beslut ofta. Jag minskar risken att ifrågasätta mitt beslut och vela hit och dit, jag har redan bestämt mig.

Så jaa, jag älskar rutiner och ser dem som en förutsättning för att jag ska få vara kreativ, flexibel och fri resten av tiden. Bra rutiner gör mig fri!

#19Blogg100
#Blogg100

Olikheter – från irritation till inspiration

Olikheter kan irritera ja tom framkalla hat. Det kan skapa motstånd, distansering och polarisering. Vi kan undvika det och tom frysa ut det. Vad är det som gör det så? Okunskap, ovillighet, feghet, onyfikenhet, bekvämlighet, rädsla, osäkerhet, att ha kontroll är några exempel. Vi som tillhör och ni som är utanför. Någon slags tanke om att det finns något som är sant, rätt och då å andra sidan falskt och fel.

Eller så kan man tänka att olikheter är dynamiskt, bidrar till ett större perspektiv, är spännande, lärorikt och utmanande. Att bli inspirerade av, att lära av, att inkludera, att krama om, att respektera, att vara nyfiken på, att vara öppen för, att acceptera.
De vi kan lära oss mest av är de som är olika oss själva. Vi kan spegla oss i varandra och utveckling uppstår. Perspektiv vidgas, empati utvecklas.

Att gå från irritation till inspiration – att våga vara öppen, nyfiken och osäker!
Jag väljer att vara nyfiken, att inte veta, att vara öppen, även om jag möter motstånd hos mig själv och andra.

#18Blogg100
#Blogg100