Indirekt Ledarskap (IL)

Indirekt Ledarskap är Försvarets koncept för ledare/chefer på ”högre” nivåer där man leder andra ledare. Kursen bygger på en forskningsbaserad modell som beskriver hur man som indirekt ledare påverkar, via handlingsinriktat och imageinriktad påverkan.

Kursen innehåller tre delar:

1. – 2 heldagars kurs, genomgång av modellen och hur man som indirekt ledare påverkar sina ”underchefer”, länkar och via sin image. Mål/vision och tillit.

2. – Ifyllande av enkät via länk, självskattning och 180 grader från länkar och dess medarbetare. Hemarbete med  intervjuer med sina närmsta chefer och deras medarbetare enligt en mall,

3. – 1 dags uppföljning utifrån resultatet av enkäterna och intervjuerna med efterföljande handlingsplaner i samarbete med gruppen. Korta teoripass om destruktivt ledarskap.

Kontakt