Lucka 3 – Låt hjärnan vila – Tänd ett ljus!

Stäng av alla ljud runt dig, så att du kan var i tystnad en stund. Låt hjärnan vila från alla intryck och information som hela tiden finns i omgivningen.
Tänd en tändsticka, observera hur stickan känns i handen, hur det låter när du drar stickan mot lådans plån, tänd ljuset med tändstickan, blås ut och känn doften.
Sätt dig tillrätta och titta in i ljusets låga en stund och stillas av lågans rörelser och värme. Låt de tankar som kommer bara åka förbi som moln och fokusera på att observera ljusets låga igen.

Grattis, du har låtit hjärnan vila en stund!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *