Att visa sårbarhet ökar tilliten

Många av oss går omkring med ”hemligheter” som vi inte berättar om tex på jobbet. Det kan vara att vi håller på att skiljas, att vårt barn är sjukt eller har en funktionsuppsättning, har egna neuropsykologiska problem, ekonomiska problem, hälsobekymmer, håller på att bli utmattad, har svårt att bli gravid, har sorg över en anhörig som nyligen har dött etc. Det tar oerhört mycket energi och kan tom orsaka att vi undviker vissa situationer och människor.
När vi öppnar upp och berättar om en sådan hemlighet så visar vi sårbarhet och att vi är mänskliga. Ofta blir det att personen/erna vi berättar för öppnar upp och berättar något liknande. Det blir även att relationen fördjupas, tilliten har ökats. Vi är ju alla först och främst människor och då känns det väldigt starkt när någon visar sårbarhet, det är som om vi då får tillgång till fler delar av personen och oss själva.
Jag läste även att ledarskapet stärks, ökad tillit, om ledaren visar sig sårbar.

På vårt senaste Business in Heartmöte berättade bästa kollegan om sin sorg. Hela mötet landade på en annan nivå, öppenheten ökade och känslorna fick plats. När en person visar sårbarhet öppnar det upp för andra att göra detsamma. Jag önskar att fler skulle våga öppna upp och berätta. Jag menar inte att man ska berätta för allt och alla, vilket också kan förekomma, man väljer den/de personer man vill berätta för.

#12Blogg100
#Blogg100

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *