Olikheter – från irritation till inspiration

Olikheter kan irritera ja tom framkalla hat. Det kan skapa motstånd, distansering och polarisering. Vi kan undvika det och tom frysa ut det. Vad är det som gör det så? Okunskap, ovillighet, feghet, onyfikenhet, bekvämlighet, rädsla, osäkerhet, att ha kontroll är några exempel. Vi som tillhör och ni som är utanför. Någon slags tanke om att det finns något som är sant, rätt och då å andra sidan falskt och fel.

Eller så kan man tänka att olikheter är dynamiskt, bidrar till ett större perspektiv, är spännande, lärorikt och utmanande. Att bli inspirerade av, att lära av, att inkludera, att krama om, att respektera, att vara nyfiken på, att vara öppen för, att acceptera.
De vi kan lära oss mest av är de som är olika oss själva. Vi kan spegla oss i varandra och utveckling uppstår. Perspektiv vidgas, empati utvecklas.

Att gå från irritation till inspiration – att våga vara öppen, nyfiken och osäker!
Jag väljer att vara nyfiken, att inte veta, att vara öppen, även om jag möter motstånd hos mig själv och andra.

#18Blogg100
#Blogg100

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *