Villfarelsen om att det finns ett rätt/en sanning

Vi vill göra rätt och har fostrats i rätt och fel, i skolan på proven fanns det ett rätt svar osv. Detsamma gäller sanning, att det finns någon absolut sanning.

När det gäller de mjukare, mänskliga delarna i livet är det sättet att se begränsande och helt enkelt inte möjligt. En ledare som ska leda sina medarbetare, vad är rätt sätt? Tänka dig ett moraliskt dilemma som i filmen ”Schindlers list” när mamman skulle besluta vilket av hennes två barn som hon skulle skicka till gaskammaren. Vad är rätt beslut? Eller när dina barn behöver hjälp samtidigt men du kan bara hjälpa ett barn först, vilket beslut är då rätt? Eller när du som ledare behöver stötta en medarbetare som håller på att gå in i väggen samtidigt som leveransen är akut. Vad är rätt då? Att hitta ett sätt att jobba tillsammans, vad är rätt då? Att nå ett mål? Att lösa en uppgift?  Att kommunicera? Att hålla en bra workshop? Att rekrytera en ny medarbetare? Att leva ett liv?

Det finns flera rätt och flera sätt att göra saker. Man kan tom göra olika för olika situationer och personer. Det finns inget rätt sätt att bemöta alla, det finns bara olika sätt. Att göra prioriteringar och att ta beslut sker där och då, just då så valde du på det sätt som kändes rätt för dig . En vecka senare har det hänt nya saker, nya förutsättningar som gör att en ny, annan prioritering behöver göras. Allt är i rörelse, det händer saker hela tiden. Ett ständigt lärande.

Detsamma med sanning – vid en händelse är det 5 personer inblandade och du får höra 5 olika historier, vad är sanningen? Vem bedömer vad som är sanningen?
Min sanning är sann för mig men inte nödvändigtvis för min kollega. Vi har olika behov vid olika tillfällen. Vi har olika bilder.

Vi behöver komma bort från rätt/fel, sant/falskt, vinna/förlora, svart/vitt, 0/100.
I den komplexa världen som vi lever i nu fungerar det gamla synsättet inte. Vi behöver ett annat. Ett annat synsätt är det coachande förhållningssättet där vi möter personer och situationer utan att döma, med öppenhet, respekt och nyfikenhet. Vi behöver även bli bättre på att vara närvarande i nuet. Kombinerat med ett dynamiskt mindset finns det goda möjligheter att skapa förutsättningar för att lyckas i den tid vi lever.

#22Blogg100
#Blogg100

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *