Leda och påverka sig själv och andra

Allt vad du gör eller inte gör påverkar hur andra uppfattar dig. Hur tydlig är din image? Vet du vad du sänder ut? Vi ser oss själva inifrån och ut men vår omgivning ser oss utifrån, vårt beteende, vad vi säger och hur vi säger det. Omgivningens syn på oss är deras sanning och det är inte säkert att den stämmer överens med vår.

De arenor där du är hur använder du dessa? Tar du plats eller ger du bort din plats? Eller tar du den plats som blir över?
Du har möjlighet att välja och styra hur du vill uppfattas. Det innebär inte att vara utstuderad eller att manipulera utan det innebär tex att du lever som du lär, dvs agerar enligt dina värderingar. Det innebär att vara autentiskt så att det är lätt att leva på det sättet, varje dag. Det innebär även att fundera över och ta ansvar för hur du påverkar människor och dig själv tex via din kommunikation. Kanske innebär det också att ta reda på vilken livsuppgift du har. Vad är det du ska bidra med här på jorden? Stora och svåra frågor men så angelägna.

Jag tror verkligen på vikten av att hitta sitt vad. Det krävs ett gediget arbete att komma på det men när det väl är gjort blir det så kraftfullt och energigivande.

Mitt vad, just nu, är att hjälpa människor att hjälpa sig själva i att hitta ett förhållningssätt till sitt liv och leva det, inte bara överleva. Att gå från reaktivitet och omedvetenhet till proaktivitet och medvetenhet. Att bli ledare över sitt liv.
Det blir då mitt bidrag till en bättre värld!

#21Blogg100
#Blogg100

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *