Två tips på hur du som ledare kan utjämna ”talfördelningen” i en grupp

Jag får ofta frågan från ledare hur de ska få igång sin grupp vid möten då de upplever att många är tysta. Här kommer två tips;

1. Starta mötet med en incheckning där alla kort får säga något om hur läget är just nu eller någon fråga tex hur har din morgon startat? På så sätt får alla värma upp sin röst och prata tidigt i mötet. Speciellt viktigt för de ”tysta” som då har lättare att fortsätta prata.

2. Gör tankerundor där var och en får tänka högt kring en fråga. Att stimulera kommunikationen med frågan ”hur tänker du?” till skillnad mot ”vad tycker du?”. Det är en väsentlig skillnad, känns friare och handlar inte om att man behöver bestämma något och man kommer bort från rätt/fel. Det blir även ett gemensamt delande av tankar som inte behöver värderas utan bara lyssnas på. Viktigt är att den som tänker högt har ordet och alla andra är tysta och lyssnar. Att bli avbruten skadar tankekedjan och pratet stoppar upp. Den som lyssnar behöver inte värdera eller tycka någonting om det som den som pratar säger utan bara lyssna aktivt och öppet. Processen blir transparent och alla känner sig delaktiga. Efter en eller flera tankerundor kan man sedan bestämma, tillsammans, hur man ska göra/agera/lösa en situation.

Tänk på att ordet kommunikation kommer från latinets ”communicare” och betyder ungefär ”att dela”. Det handlar alltså inte om att vinna/förlora eller att ha rätt/fel.

Lycka till!

#51Blogg100
#Blogg100

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *