Att värdera eller inte värdera, det gör skillnad!

När jag utbildade mig till professionell coach 2004 var en av de största lärdomarna just förmågan att vara värderingsfri, att inte värdera. Vi tränades i att möta klienten utifrån ett vitt papper, att inte ha några förutfattade meningar, att inte göra några egna tolkningar, att bara lyssna aktivt, ställa kraftfulla frågor och bygga förtroende/tillit. Jag kommer speciellt ihåg en övning där jag fick coacha en man som var otrogen mot sin fru. Tuff övning att i det läget inte värdera, inte lyssna via mig själv utan bara lyssna på mannen via honom och ställa frågor. Att kunna vara värderingsfri just då gjorde skillnad för mannen som vågade komma djupare i sin förståelse av sig själv och sitt beteende.

Några år senare, 2010, då jag utbildade mig till Mindfulnessinstruktör var även där  hur man värderar en viktig faktor. Där var träningen att observera när tankarna kommer upp. Tex att kliva in på en buss och observera sina tankar, hur lätt det är att värdera, typ ful frisyr, ohyfsat sätt, högljudd person, dålig hållning etc. Hjärnan går igång för att skydda oss, den scannar av för att se om det finns något hotfullt. Men efter den scanningen fortsätter vi att värdera fastän vi inte behöver, det tar bara onödig energi från vår hjärna. Vi kan scanna av utan att värdera – bara observera; ett brunt hår, ett beteende, en person som hörs, en rygg etc utan att sätta någon etikett.

Vi värderar människor och saker hela tiden och det gör faktiskt skillnad både för oss själva och den vi värderar om vi skulle sluta eller minska det. För oss själva sparar vi på energi och för den vi värderar sparas onödiga blickar, miner och känslan av att bli synade, värderade. Vi vet alla hur det känns, det påverkar vårt självförtroende och självbild, skapar osäkerhet och rädslor. Alla är hjältar i sina liv, utifrån sina förutsättningar.

Tänk om vi kunde låta människor få vara som de är utan att behöva lägga någon åsikt eller värdering på det. Det kan vi, om vi vill och om vi tränar! Första steget är att bli medveten om våra tankar. Så ta och utforska hur dina tankar går för en dag! Vad värderar du?

#63Blogg100
#Blogg100

1 kommentar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *