Feedforward

Feedback vet nog alla vad det är men feedforward är något mer okänt och oanvänt i arbetslivet. Jag är lite tvetydig till feedback då det lätt blir att personen som ska få feedback känner sig obekväm/rädd och osäker vilket bidrar till att reptilhjärnan går igång (känner sig hotad) och personen kommer i försvarsställning och stänger, tar alltså inte emot feedbacken. Risk finns för att man bara fokuserar på fel och misstag, sedan är det ju inte säkert att man kommer att hamna i liknande situation igen så att man kan göra sina förbättringar. Situationer har tendens att alltid vara olika.

Feedforward däremot är framåtriktad och fokuserar mer på det positiva och möjligheterna man har inför en uppgift. Man kan tex bjuda in 2-3 kollegor inför att man ska göra en presentation eller någon ny arbetsuppgift/problem och be dessa komma med input på hur de skulle tänka och göra kring uppgiften. Handlar det om en presentation kan man köra ett prov och få tankar kring förbättringar. Då har man skapat förutsättningar som ökar möjligheten att lyckas. Man kan även använda positiva målbilder mer konkret och få hjälp med att bygga dessa. Här är det den som utför som bjuder in till synpunkter och tankar vilket påverkar att hjärnan mer är inriktad på lärande och att ingenting är klart utan under uppbyggnad. Den känner sig inte hotad utan mer lugn och öppen.

Prova, det är verkligen en kul och energigivande metod.

#71Blogg100
#Blogg100

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *