Mentalisering – att förstå sina egna och andras tankar, känslor och behov

Mentalisering en intressant förmåga som går att utveckla. I alla typer av relationer är det av största vikt att vi har och använder den förmågan för att öka förståelsen både för sig själv och sina reaktioner, tankar och känslor likaväl som för den andra personens. Begreppet är bredare än empati då den greppar både mina egna och andras tankar och känslor. Vi använder förmågan hela tiden utan att kanske tänka medvetet på det. Det sociala samspelet är oerhört komplext och mentalisering kan vara ett viktigt verktyg här.

Ett grundläggande sätt att utveckla mentaliseringsförmågan är att bli medveten om den och att lära känna sig själv. Ett annat sätt att jobba med mentalisering är att ställa frågor. Till sig själv tex ” vad är det som gör att jag alltid blir irriterad när någon börjar styra mig? Kan vara viktig information för att kunna agera annorlunda än i irritation. Till andra tex ”idag när du kom in i rummet så hälsade du inte på mig, vad beror det på?” Du har sett ett beteende och istället för att själv tolka vad det handlar om frågar du.

Boktips: ”Din dolda sociala förmåga; skapa bättre relationer med mentalisering” av Jacqueline Joo

#74Blogg100
#Blogg100

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *