Att uttrycka sin kreativitet

Hur gör du för att uttrycka din kreativitet?
Alla är vi kreativa, på vårt sätt. Många tror att kreativitet behöver vara att uppfinna någonting nytt eller att vara konstnärlig tex måla eller musikalisk, tex sjunga. Men kreativitet kan vara så mycket mer anser jag. Att utifrån sitt kompetensområde förbättra något, att sätta samman kunskaper från olika områden, att lösa ett problem på en mängd olika sätt, att komma på ord till en text, inredning som präglas av något tema etc, etc. Många går omkring och tror att de inte kan komma på lösningar och idéer vilket jag är övertygad om att alla kan. Här finns en stor potential.

Den kreativitet som du har hur kommer den till uttryck? Om den inte gör det, vart tar den vägen? Ibland kan det kännas som en typ av rastlöshet, något som kryper i kroppen och du kan inte sitta still. Om den energin skulle omvandlas till en kraft och användas till något skulle rastlösheten försvinna. En rörelse som tar fart och kanaliseras till ett fokus. Kreativitet kan även komma till uttryck i tex någon typ av handarbete tex sticka, praktiska saker tex renovera, filosofiska delar i skrivande.

Vad skulle hända om du plockade fram din kreativitet? Tänk att du är kreativ och ge dig själv chansen!

#96Blogg100
#Blogg100

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *