Lucka 2 – Lyssna aktivt

Många tycker att lyssnande är passivt, att de inte presterar när de bara lyssnar. Att lyssna är verkligen att vara aktiv om vi använder just aktivt lyssnande. Det lyssnandet innebär att man lyssnar utifrån den andra personen, man försöker förstå personens situation, tankar och känslor utan att passera sina egna tolkningar, och minnen som påminner om det personen berättar. Man lägger inga värderingar på det som sägs utan bara tar in och är närvarande och lyssnar.

Vårt vanliga lyssnande i ett vardagssamtal är ofta att vi lyssnar utifrån oss själva, vi är ivriga att berätta om vårt egna när vi lyssnar på någon annans berättelse. Vi kanske tom avbryter den som pratar för att vi är så ivriga att själva prata.

När du lyssnar aktivt tränas empatin.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *