Lucka 3 – Grön lins

För några år sedan gick jag en fördjupad coachutbildning med proffsiga Maria Nemeth, en superbra kurs. Det jag tog med mig mest från utbildningen var att se människor genom en ”grön lins” dvs att alla är hjältar i sina liv (och gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar). Det förhållningssättet hjälper mig varje dag i mitt arbete som professionell coach. Då kan jag lättare se människan där bakom ytan och värderingsfritt lyssna aktivt, ställa kraftfulla frågor vilket leder fram till att personen hittar sina egna lösningar. Att personen är fullt kapabel att lösa sina egna utmaningar.
Jag har då bytt perspektiv, mitt fokus är på den andra personen.

Att se den andres perspektiv är en träning i empati.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *