Lucka 9 – Varma grupper

I en arbetsgrupp har vi stor nytta av allas empatiska förmåga. Känner jag tillit till mig själv och de andra i gruppen blir det lättare att samarbete och dela med sig av sina kunskaper. Det skapas en psykologisk trygghet i gruppen. Vi lyssnar aktivt på varandra. Att lyssna empatiskt innebär att vi inte dömer utan är öppna för att höra vad personen säger. Att bli lyssnad på skapar öppenhet, du känner dig sedd och bekräftad. Du känner att du är en viktig del av helheten.

Kalla grupper innehåller det motsatta. Alla håller på sin kunskap och ser varandra som konkurrenter. Vinnare och förlorare. Liten tolerans mot olikheter. Letar fel och syndabockar. Snor varandras idéer och undviker samarbete.

Empati kan tack och lov tränas upp och förhoppningsvis kommer varma grupper i arbetslivet att öka!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *