Närvarande ledare

Konsten att vara en uppmärksam närvarande ledare är en stor utmaning för dagens och framtidens ledare. I den föränderliga värld som vi lever i blir det omöjligt att ha (yttre) kontroll på det händer men fullt möjligt att i sin fulla uppmärksamhet i det som sker just nu känna (inre) kontroll och tillit.

Att vara en närvarande ledare innebär att jag tar ansvar för mitt aktiva lyssnande till mina medarbetare. Alla har vi, förhoppningsvis, varit med om att verkligen bli lyssnade på och hur det påverkar oss, hur vi känner oss sedda. Eller tvärtom när vi inte har blivit lyssnade på, hur vi känner oss oviktiga och förminskade.

Att vara en närvarande ledare innebär att jag tar ansvar för mitt ”pratande” så att jag bara säger det jag menar och menar det jag säger. Alla har vi väl varit med om att vi själva eller andra fastnar i ett pladdrande av ord, kanske tom tappar bort oss i vad vi egentligen skulle säga. När vi hamnar i den situationen är vi inte närvarande. Tankarna går fortare än pratet och vi är hela tiden lite före, lite i framtiden.

Här kommer två tips hur du kan träna?
1. Bestäm att din intention idag är att lyssna aktivt, närvarande. Ditt fokus är på personen framför dig, använd alla dina sinnen, ställ följdfrågor om du inte förstår, be personen berätta mer utförligt, ge exempel osv så att du verkligen lyssnar på personen och vad den menar, inte hur du själv tolkar vad den menar. Var uppmärksam på ögon och ansiktsuttryck. Stäm av att du har hört ”rätt”, sk kvittens.

2. Bestäm att din intuition idag är att vara närvarande när du pratar. Ditt fokus är inriktat på att förmedla något, du bestämmer vad det är du vill ha sagt och fokuserar bara på det med alla dina sinnen under tiden som du talar. Var ärlig och säg bara det du menar, linda inte in saker. Våga vara tyst någon minut för att reflektera över om du behöver/vill säga något mer. Var uppmärksam på den eller de som lyssnar, titta på nyanser i deras ögon, ansikten, har de förstått, är de närvarande. Fråga hur de har uppfattat det du har sagt.

Resultatet under dagen blir förmodligen att du lyckas vara närvarande ibland men inte vid alla tillfällen, du kanske i efterhand har blivit medveten om att du inte har varit närvarande och det är också en lärdom. Första steget till lärande är medvetenhet. Så ha tålamod med dig själv. Träning är en förutsättning för utveckling av färdigheten närvarande ledare.

Boktips: Mindfulness för ledare av Maria Gonzalez, Dana förlag.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *