Psykisk ohälsa och bemötande

Den vanligaste diagnosen på sjukdomsfall i Sverige är akut stressreaktion som har ökat med 73% på två år. Kvinnor i 30-års åldern drabbas mest. Varannan kvinna har ett psykiskt ansträngande jobb. Kontrollen av det egna arbetet har minskat, kraven är på en hög nivå. Teorin om kontroll-krav och hur man kan påverka sin arbetssituation förklarar en stor del av risken för psykisk ohälsa i arbetslivet, framförallt i det offentliga arbetslivet där möjligheten till kontroll har minskat sedan 90-talet. Lägg sedan till ”duktig-flicka” syndromet, med höga ambitioner, perfektionistiskt tänkande och omtanke om andra. Det har nu kommit en förstärkning i Arbetsmiljölagen i och med föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). I den ingår bl a regler kring arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling med målet att minska den arbetsrelaterade ohälsan.

Jag har jobbat i 20 år med stressrelaterade frågor både som utbildare/föreläsare och som samtalspartner/coach. Jag har även själv varit utmattad eller utbränd som det hette då på 90-talet. Det är komplext, eftersom vi är människor med olika bakgrund och förutsättningar så finns det nästan lika många lösningar som människor. Enligt mitt sätt att se det är det absolut viktigaste för en person som är eller håller på att bli utmattad hur bemötandet sker. Att bli bemött med respekt och att bli trodd, sedd och bekräftad (basbehov). Allt för ofta hör jag berättelser om när systemet får en större vikt än människan, man försöker trycka in en person i ett system (enligt en norm). En människa kan aldrig bli begränsad till att passa in i ett system, på så sätt hittar man inte möjligheten till rehabilitering. System är rationella, en människa är irrationell. Under dessa 20-25 år har man försökt att hitta och komma överens om en standardiserad lösning/hantering av personer med utmattningssyndrom. Snacka om att fokusera på ”fel” sak. Vi behöver acceptera att varje människa är unik och behöver sin individuella plan. Vid fokusering på bemötande av varje enskild individ skapar vi en grund att arbeta utifrån. Ett coachande förhållningssätt är ett sätt att åstadkomma detta. Respekt, tillit, icke-dömande, att bli trodd på öppnar upp för samarbete. Kallt bemötande, misstro, stress, osäkerhet, oförståelse och regelstyrning stänger. Reptilhjärnan triggas och vi blir rädda. Jag har hört oändliga berättelser där människor har upplevt ett kränkande bemötande. Det leder inte till minskad sjukfrånvaro!

Nästa inlägg kommer att handla om hur du som chef/ledare kan hantera och bemöta medarbetare som är i riskzonen för att bli utmattad.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *