Hur möta utmattade medarbetare som chef/ledare?

1 – Har du ingen egen erfarenhet av att själv ha varit utmattad så kan du inte förstå, så släpp tanken om att förstå.
2 – Lyssna och tro på personen utan att värdera utifrån dina egna åsikter och tolkningar.
3 – Visa omtanke tex genom att välja en lugn, tyst miljö när ni ska samtala, stäng av ljud etc då man ofta är känslig för ljud och ljus. Var närvarande och öppen så att personen känner att du bryr dig. Om du inte bryr dig, spela inte teater, det känns.
4 – Acceptera att du inte kommer att veta när personen är ”frisk”. Det är en process och den tar tid. Den är även olika lång för olika personer.
5 – Kommunicera regelbundet för att underlätta återgången till arbete. Bestäm vilket sätt ni ska hålla kontakten, tex via mail eller sms eller annat. Förvänta dig inte snabba svar. Undvik att sätta press.
6 – Stötta planen att återgå i arbetet i små steg, 10%, 25%, 50%, 75% – 100%. Var kvar på varje steg ett tag innan utökning för att undvika att man åker ner på 0% igen. Personen är skör under mellantiden, en dag kan kännas som att man är tillbaka 100% för att nästa dag vara nere på 0% igen.

Bemötandet har stor betydelse. Grundbehovet att känna sig sedd och bekräftad gäller även här.

Lycka till!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *