Ledarskap är nyckeln till att minska psykisk ohälsa

Jag har funderat en hel del på hur vi tillsammans kan vända den negativa hälsospiralen gällande psykisk ohälsa ute på arbetsplatserna. Samhället är alldeles för långsamt i detta proaktiva arbetet, utredning på utredning visar på att det är svårt med generella lösningar. Såklart, vi människor är olika och lever olika liv och i olika faser av våra liv. Frågan är komplex, jag tror inte att man kan hitta en lösning utan flera. Samhället söker evidensbaserade metoder, t ex KBT-terapi. Det är bara det att i ett antal studier har man visat på att det inte fungerar med just den metoden vid utmattningssyndrom.

Kan vi alla bidra till detta då? Javisst kan vi det. Man behöver jobba på alla plan och ta ett gemensamt grepp, på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Vi alla kan arbeta på att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö på den arbetsplats där vi är. Vad är bra förutsättningar för att människor ska må bra och prestera? Ja det finns många parametrar men jag tar nu den sociala delen eftersom vi alla är varandras sociala arbetsmiljö. Om vi tar hjälp av hjärnforskningen så försätts hjärnan i antingen hot- eller belöningsläge i nedan fem sociala kvaliteter enligt den sk SCARF-modellen.

Status – att uppleva vår betydelse i relation till andra, att jag är viktig, lika viktig som alla andra.
Förutsägbarhet (Certainty) – osäkerhet skapar rädsla. Tydlighet, transparens och kommunikation skapar tillit.
Självständighet (Autonomy) – människan vill kunna påverka sin situation
Relationer (Relatedness) – ensamhet upplevs som ett hot. Små grupper där man kan känna tillhörighet och sammanhang skapar tillit.
Rättvisa (Fairness) – upplevd orättvisa skapar känsla av hot. Transparens och kommunikation skapar tillit.

Det hänger väl ihop med UL- Utvecklande Ledarskap (Försvarets ledarkoncept utifrån transformation leadership) där föredöme, personlig omtanke, inspiration och motivation är ledord för ett utvecklande ledarskap. Ledarskapet har stor betydelse och påverkan – på alla nivåer; självledarskap, chef/ledare/teamledare, företagsledare/ledning och samhällsledning.

Ett gemensamt ledargrepp skulle skapa ökade förutsättningar för hälsosamma och hållbara arbetsplatser och samhällen.

Vill du vara med och bidra?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *