Att vara tillräcklig

Blogg100 – 1/100

Att inte räcka till, att känna sig otillräcklig är begrepp som ständigt kommer upp på agendan under mina kurser. Det bidrar till stress, frustration, missnöjdhet och en känsla av att hela tiden ligga efter.

Vad betyder det då – att vara tillräcklig? Vad är det vi ska räcka till till? Har vi ens definierat vad det är? Våra förväntningar på oss själva är ofta orealistiska, och även  omedvetna, men likväl styrande för oss. Vi har även omgivningens förväntningar som vi tror/tolkar finns, vi checkar sällan av. Sammantaget blir det en kombination av att vi  jämför oss med andra, våra fantasier om andras  och våra egna medvetna/omedvetna förväntningar. Det kanske inte är så konstigt då att vi blir stressade och känner oss otillräckliga. Det är ungefär som om en person skulle kunna omfatta alla människors förmågor, egenskaper och handlingar och att det finns en absolut sanning/rätt.

Hur kan man då göra för att känna sig mer tillräcklig?
Basen är att inse att tiden begränsar oss – vi har 24 tim/dygn samt att vi har begränsad energi – vi är människor inte robotar!

Dåtid – det som redan  har hänt.
Ett sätt att hantera/bearbeta sin känsla av otillräcklighet,efter en händelse man inte är nöjd med, är att förlåta sig själv. Inse att du gjorde ditt bästa utifrån de rådande omständigheterna (stress, tidsbrist, energibrist, hunger, för lite sömn, osäkerhet, oro etc). Inse att bilden av verkligheten (tankarna) inte är verkligheten, det är alltid mer komplext och du kan inte ha kontroll över saker i din omgivning.

Framtid – det som ännu är ”ofött”.
Sätt mer realistiska förväntningar på dig själv, gör en realistisk plan, lita på den och skapa förutsättningar för att lyckas. Du äger din kalender. Har du tillräckligt med tid? energi? Vad vill du? Har du tillit till dig själv? Till andra? Det är du som styr.

I nuet.
Fokusera på det som sker, i verkligheten, just nu. Håll dina sinnen öppna, lyssna, se, känn, var observant på signaler hos dig själv och andra. Använd SOAS (mentalt verktyg) Stanna upp – Observera utan att döma/värdera – Acceptera det som sker – ta ett beslut – Svara, agera utifrån verkligheten alternativt Släpp händelsen utan att agera.

Så ta chansen att medvetet skapa möjligheter för dig själv att känna dig tillräcklig!

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *