Proaktiv eller reaktiv?

Man kan se sig själv utifrån två perspektiv (förenklat). Antingen så ser jag mig själv som ett ”offer” för omständigheterna, att allt händer i omgivningen utanför mig själv och jag reagerar på händelsen (sitter i baksätet) eller också är jag proaktiv och skapar något utifrån mig själv, tar ledarskapet och påverkar skeendet (sitter i framsätet och styr).

Vi har möjligheten att påverka men ibland tar vi den inte utan väntar på att någon annan ska göra något för att andra tillfällen aktivt välja att agera eller inte agera.
För att bli mer proaktiv så behövs mod och medvetenhet. Ansvaret förflyttas till mig själv.

Vad är du beredd att göra för att uppnå det du vill? Hur mycket vill du detta? (på en skala 0-10). Vad är första myrsteget?

#8Blogg100
#Blogg100

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *