Trygghet eller frihet vad är din drivkraft?

Vi människor är olika, vi har olika drivkrafter tex. Två olika drivkrafter är trygghet och frihet som påverkar vårt beteende och liv mycket. Drivs du av trygghet så är det förmodligen viktigt med pengar, struktur och rutiner medans om du drivs av frihet så är det troligen att ej bli styrd, att kunna påverka och omväxling som är viktigt.

Som ledare är det viktigt att ta reda på dina medarbetares drivkrafter för att öka förståelsen men även för att veta hur du ska leda. Det är då även viktigt att ta reda på din egen drivkraft så att du vet vilket filter du tolkar medarbetaren utifrån. Vid förändringar tex så behöver de båda ”typerna” olika saker, den med drivkraft trygghet behöver tex detaljerad information och den som drivs av frihet behöver känna sig hörd och delaktig. Framtidens ledarskap är att leda individer med olika behov och prestationer och då behöver ledaren lära sig och träna sig på att verkligen se medarbetaren och ge kontinuerlig återkoppling. Arbetet som ledare kommer mer och mer bli att bygga relationer.

Så vad är din drivkraft?

#66Blogg100
#Blogg100

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *