Lucka 19 – Låt hjärnan vila – Lyssna aktivt

När du är i ett samtal med någon låt hjärnan vila genom att bara lyssna på den som pratar. Lyssna utifrån den personen och inte via dig själv och dina egna tankar/tolkningar. Var genuint nyfiken. Använd dina sinnen (syn, hörsel, känsel) så tar du in mer information vilket hjälper dig att förstå och möta personen. Känn efter vilken kontakt ni har, vilka känslor du får i kroppen när du lyssnar på personen, utan att värdera och analysera och fixa/ge råd (om inte personen ber uttryckligen om det).

Grattis! Du har låtit hjärnan vila en stund.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *