Ingen är perfekt

En del som påverkar stressen är tanken om perfektion. Att göra det rätta, ta rätt beslut, välja rätt, bete sig rätt etc. I de allra flesta fallen går det inte att säga vad som är rätt, det finns förmodligen många rätt. Det som är rätt för en person kan vara helt fel för någon annan. Det som var rätt igår kan vara fel idag.
Att vara perfekt innebär att inte göra några fel, att inte göra några fel innebär att du inte lär dig något. Att inte lära sig något innebär att man redan är klar. Att vara klar innebär ett statiskt mindset tex att du är duktig i matte. Då kommer du inte att anstränga dig för att förbättras då du redan är ”klar”.

Ett annat mindset är det dynamiska där man tänker att man kan lära sig allt, det handlar om träning och att anstränga sig. Allting är föränderligt och i rörelse. Man blir aldrig klar, det kommer hela tiden nya saker. Allt är i rörelse. Tanken om att bli klar fungerar inte i vårt moderna föränderliga samhälle, det blir ett hinder, en stress, en stagnation. Tänk istället rörelse och att to-do-listan alltid är fylld, det finns alltid saker att göra. Det viktiga är att se att du gör saker, att bocka av och att skriva in saker som du gjort som inte står på listan. Först då kan du få en realistisk uppfattning av att och vad du har presterat och skapa en känsla av nöjdhet och att vara tillräcklig. Vi behöver vara tydliga med våra egna förväntningar på oss.

Livet består dock inte bara av prestationer, även om vårt samhälle är oerhört fokuserat på just det. Livet består även av stunder i vila, samvaro, reflektion, bara-vara, drömma sig bort, vara nära en annan människa, gå bredvid, lyssna, använda sina sinnen.

Ingen är perfekt, du är bara du – en människa med alla dina egenskaper, tankar, känslor, din fysiska kropp. Du kan bara leva ditt liv och vara ditt bästa jag. Ta reda på vem du är och hur du fungerar och starta arbetet med att acceptera det du har och skapa förutsättningar för dig själv att lyckas med ditt liv. Sluta jämför dig med andra, använd istället den tiden och energin åt att ta reda på mer om dig själv.  Skapa en inre kontakt och vårda den enda relationen som du med säkerhet vet att du kommer att ha hela livet – den med dig själv. Tänk att du är din bästa vän och börja agera som det!

Lycka till! <3

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *