Stress, hur märker vi det hos andra – 5 saker att vara uppmärksam på

Det kan vara lättare för andra att se om du är stressad. När vi själva är i stressen har vi svårt för att både känna och se vårt beteende. Vi har alla ett ansvar att vara uppmärksamma på om människor i vår närhet är för stressade.  Här kommer några tips på hur du kan se stress hos andra;

  1. Trötthet. Verkar personen trött ofta utan egentlig anledning såsom småbarn, sjukdom etc.
  2. Har personen plötsligt ändrade personlighetsdrag tex tidigare oftast glad och pratig till att vara tystlåten och nedstämd.
  3. Känns personen icke-närvarande när du pratar med denne. Som att den är i sina egna tankar ofta. Tänker hela tiden framåt, ständigt på väg.
  4. Avbokar personen ofta ”roliga saker”. Sånt som den tidigare såg fram emot och gillade.
  5. Observera små tecken i ansikte och kropp, tex spända axlar, ryckningar i ögat, flackande orolig blick, tillgjort leende, osynkat nickande etc.

Är du chef/ledare är det ditt ansvar att säga till, att berätta vad du ser och att du är orolig, bryr dig om personen. Fråga hur du kan hjälpa till. Om du inte får något svar erbjud att hjälpa till med att prioritera, delegera, tillfälligt lyfta bort uppgifter, inte ge personen fler, nya uppgifter.

Är du nära kollega eller vän/kärleksvän berätta vad du ser och hur du uppfattar det, i jag-form, var gärna tydlig och ge exempel på situationer och beteenden. Erbjud dig att hjälpa till med praktiska saker eller annat som du upplever att du kan bidra med.

Var beredd på att personen inte tar emot (försvarsmekanism) men att något litet i alla fall når fram som kan hjälpa personen att stanna upp och reflektera.

Och – kom ihåg att säga det vänligt och kärleksfullt! <3

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *