Tiden och stress – 3 perspektiv på hur du kan minska stressen!

När stressen är hög är du förmodligen bara i huvudet och tänker hit och dit, ältar gårdagen och oroar dig över morgondagen. Risken är stor att du inte är i nuet överhuvudtaget. Hjärnan går på högvarv och överanvänds. Det kanske t o m känns som om du är i en bubbla. Nuet är det enda som är verkligt och där du har möjlighet att verkligen påverka. Det är här och nu som livet pågår.

Ett sätt att jobba med att minska stressen är att använda de tre olika tidsperspektiven på ett medvetet och utvecklande sätt. Här får du tips på hur;

Dåtiden – gör upp med situationer som sker så snart som möjligt, tex lära av och sedan släppa. Ta en tankestund på kvällen och gå igenom dagen. Då slipper du bära med dig ”gamla” saker och minimerar ältande. Skapa en god sömn så att hjärnan automatiskt kan sortera minnen från dagens händelser (om den kommer ner i djupsömn).
Nuet – var närvarande och öppen i det som sker här och nu så minimerar du glömska, missförstånd och använder/hushåller med din energi precis när/där det behövs. Då tar du bl a bättre beslut, mer medvetna. Använd dina sinnen för att hjälpa dig till närvaro.
Framtiden – Gör en plan och var medveten om att den bara är en prognos, verkligheten blir alltid annorlunda. När planen inte är realistisk längre, revidera den, håll den lös och flexibel, den är till för att hjälpa dig inte stjälpa dig. Framtiden  innefattar alltid förändringar. Ha tillit till att det kommer att gå, att du kommer att klara av vad än framtiden har i sitt sköte.

Kom ihåg att tankar inte är verklighet! Det är dina subjektiva tolkningar av verkligheten.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *