Lucka 21 – Lindra oro

Vi ägnar rätt mycket av vår tid till att oroa oss för framtiden. I dessa pandemi-tider är oron större än vanligt, den ligger under ytan och tar av vår energi, vare sig vi är medvetna om den eller inte.

I mitt arbete som professionell coach möter jag andra människors oro, ofta har man inte pratat med någon om sin oro utan burit den inom sig. Att få sätta ord på sin oro brukar minska den. Att hitta sätt att agera på för att minska eller ta bort oron är också möjligt.
Ett annat sätt att minska sin oro är att skriva ner den, bara sätta pennan i handen och flödesskriva allt som kommer upp i tanken, osorterat, ovärderat. Ett ytterligare sätt kan vara acceptans, att använda sin medkänsla med sig själv och tillåta att känslan finns där och att den går att påverka. Att lära sig vara mer i nuet, mer närvarande lindrar också oro då oron sitter i tankarna och när vi är närvarande är vårt fokus i det som sker och inte i tankarna.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *